• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch và Phát triển Năng lượng
  • Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture
  • Công suất: 300 kWp
  • Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán
  • Mô tả: Dự án này tập trung vào việc lắp đặt các bảng pin mặt trời trên mái nhà và các khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tại Khu du lịch Suối Mơ. Công suất 300 kWp sẽ cung cấp điện cho hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng tại khu du lịch.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch và Phát triển Năng lượng Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture Công suất: 300 kWp Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán Mô tả: Dự án này tập trung vào việc lắp đặt các bảng pin mặt trời […]