• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời
  • Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture
  • Công suất: 1 MWp
  • Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời tập trung
  • Mô tả: Dự án này sử dụng công nghệ tập trung năng lượng mặt trời để tạo ra điện năng. Hệ thống gồm các bảng pin mặt trời được lắp đặt trên cấu trúc theo hình dạng của đồ nội thất, tận dụng không gian một cách hiệu quả. Công suất 1 MWp sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng của khu đô thị Xanh Bình Dương.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture Công suất: 1 MWp Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời tập trung Mô tả: Dự án này sử dụng công nghệ tập trung năng lượng mặt […]