• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Xanh
  • Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture
  • Công suất: 2 MWp
  • Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán
  • Mô tả: Dự án này bao gồm lắp đặt hàng loạt bảng pin mặt trời trên mặt bằng rộng tại Khu công nghiệp Yên Phong. Hệ thống sẽ cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất và các tiện ích khác tại khu công nghiệp.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Xanh Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture Công suất: 2 MWp Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán Mô tả: Dự án này bao gồm lắp đặt hàng loạt bảng pin mặt trời […]