• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng Xanh
  • Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture
  • Công suất: 500 kWp
  • Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán
  • Mô tả: Dự án này bao gồm lắp đặt các bảng pin mặt trời trên mái nhà và bề mặt đất tại Khu công nghiệp Nam Cầu Tràm. Công suất 500 kWp sẽ cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện tại khu công nghiệp, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng Xanh Đơn vị thi công: Công ty Elys Furniture Công suất: 500 kWp Loại hệ thống: Hệ thống điện mặt trời năng lượng mặt trời phân tán Mô tả: Dự án này bao gồm lắp đặt các bảng pin mặt trời trên mái nhà và bề mặt […]